LaSeR – Living Systematic Reviews

(przeglądy systematyczne aktualizowane na bieżąco)Nr umowy: POIR.01.01.01.-00-0975/18-00

European Funds logoRepublic of Poland logoNCBiR logoEU logo
Cel projektu: opracowanie technik w zakresie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i sztucznej inteligencji, a
następnie wytworzenie w oparciu o nie prototypu systemu informatycznego, który byłby w stanie w sposób ciągły i z minimalną ingerencją ze strony człowieka, syntetyzować dostępną wiedzę na temat zadanego problemu zdrowotnego.

Planowane efekty: wdrożenie wyników projektu otworzy też wiele możliwości dla ochrony zdrowia na całym
świecie, niedostępnych z powodu czasochłonności i kosztowności obecnego procesu przeglądów systematycznych.

Kwota dofinansowania: 7 633 868,51 PLN

Wartość projektu: 9 914 669,12 PLN

Beneficjent: Evidence Prime Sp. z o.o.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
A drawing of a phoneA drawing of a phone